[Humor] Wawancara Kerjo Jaman Saiki Tambah Angel


Readers, ini status berbahasa Jawa yang lucu banget. Iseng-iseng aku posting di blog ini. Semoga menghibur ya. Monggo disimak..

Interviewer (I): Kowe duwe omah opo ora?
Calon pegawai (C): Dereng.
I: Kowe ora iso ketompo nang kene.
C: Lho kok ngaten?
I: Mengko kowe mesti ngajukne utang nang perusahaan.
C: Ah.. mboten kok, sak janipun tiyang sepuh kulo niku sampun sugih.
I: Malah ora ketompo
C: Lho kok ngaten?
I: Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang nongkrong wae, chatting terus.

I: Kowe duwe motor opo ora?
C: Mboten.
I: Ora ketompo.
C: Lho kok mboten?
I: Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.
C: Sak janipun gadhah, ning tasih teng kampung, gampil mangke kulo beto mriki.
I: Wah ora ketompo.
C: Lho kok ngoten?
I: Tempat parkire wis kebak.

I: Kowé wis lulus sarjana tenan?
C: Sampun pak.
I: Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih manutan lan mbayaré murah.
C: Sakjanipun kulo tasih badhe skripsi
I: Malah ra ketompo.
C: Lho kados pundi to?
I: Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, lék wis lulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo.

I: Kowé seneng guyon ora?
C: Mboten pak, kulo serius nék nyambut gawé.
I: Ra ketompo.
C: Welha.. Kok ngoten?
I: Engko konco-koncomu lan anak buahmu podho stress.
C: Sakjané nggih sekedhik-sekedhik seneng guyon.
I: Malah ora ketompo.
C: Lho kok?
I: ngko gaweanmu mung ndagel marahi nguyu terus ora podo kerjo.

I: Anakmu akèh opo sithik?
C: Kathah pak
I: Ora ketompo.
C: Sebabipun?
I: Nyambut gawemu ora tenanan mung mikir gawe anak terus.
C: Lha wong namung anak adopsi, kok.
I: Tambah ora ketompo.
C: Lho?
I: Gawé anak waé aras-arasen, opo manèh nyambut gawé.

I: Kowé iso Internét ?
C: Mboten
I: Ora ketompo
C: Sebabipun?
I: Perusahaan ora nompo Buta Internet.
C: Sakjanipun nggih saget.
I: Tambah ora ketompo.
C: Lha kok?
I: Mengko gaweanmu mung update status sing lucu.

I: Kowe waras?
C: Waras to Pak.
I: Ra ketompo.
C: Kenging nopo?
I: Mengko kowe ora krasan nang kene.
C: Sakniki pun rodo edan.
I: Ora tak tompo.
C: Sebab?
I: Mengko aku duwe saingan.Sumber: Adi W. Gunawan dari Facebook dengan sedikit perubahan.
Bryan Suryanto Blogger

Bryan Suryanto lahir di Tulungagung, Jawa Timur, pada tanggal 27 Februari 1995 silam. Ia mengaku sebagai introvert berkepribadian INFP yang suka menggambar dan bercita-cita menjadi komikus tapi selalu gagal. Namun, dari naskah komik yang gagal itulah akhirnya ia menyadari bahwa menulis adalah passion terbesarnya..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Monggo meninggalkan komentar..